Informace o maturitní zkoušce v mimořádné situaci

Informace ze stránek MŠMT:

 

Nové informace k maturitní zkoušce 2020 - maturitní zpravodaj

Naleznete na adrese: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Důležité termíny:

Termíny maturitní zkoušky jaro 2020

 

 

Témata ke školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2019 - 2020

Dokument je ke stažení zde.

Témata ke školní části maturitní zkoušky z německého jazyka pro školní rok 2019 - 2020

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2019-2020

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2019 - 2020

Ekonomika Management a marketing

 

 

Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2020


Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2020
Od: pondělí 02. prosince 2019 00:00
Do: pondělí 02. prosince 2019 23:59
Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na formuláři, který je k dispozici zde. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Maturitní zkouška 2019 - podzimní termín

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek od společnosti CERMAT jsou k dispozici zde.

 

Rozpis ústních maturit 2019

Souhrnnou informaci o maturitní zkoušce, kterou vydává společnost CERMAT ve formě maturitního zpravodaje naleznete zde: ČJMcizí jazyk.

 

Témata ke školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2018 - 2019

Dokument je ke stažení zde.

Témata ke školní části maturitní zkoušky z ruského jazyka pro školní rok 2018 - 2019

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2018-2019

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2018 - 2019

Ekonomika Management a marketing

 

Informace k maturitní zkoušce 

Bližší informace naleznete na stránkách www.novamaturita.cz.

   

Termíny maturit

Základní tabulka s termíny
Spolecna tab m

Celkový rozpis naleznete také zde

 

praktická maturitní zkouška
14. 5.  nástavba denní
16. 5.  nástavba dálková

písemná maturitní zkouška (státní část)
10. 4. písemná zkouška z ČJ
11. 4. písemná zkouška z cizího jazyka

ústní maturitní zkouška (profilová část)
22. 5. až 24. 5.  podnikání - nástavba denní
27. 5. až 29. 5.  podnikání - nástavba dálková

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2019S maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 je k dispozici zde.

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2019 je k dispozici zde.

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz