64-41-L/524 Podnikání, dálkové studium

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Učební plán

Předmět
Ročník
I.
II.
III.
Všeobecně vzdělávací předměty
Společenskovědní
Český jazyk a literatura
20
20
30
Cizí jazyk
30
30
40
Občanská výchova
10
X
X
Dějepis
20
X
X
Matematika
20
20
30
Základy přírodních věd
20
X
X
Odborné předměty - povinné
Práce s počítačem
20
20
20
Ekonomika podniku
20
20
20
Účetnictví
20
20
20
Písemná a elektronická komunikace
20
20
X
Právo
X
20
20
Management a marketing
X
20
20
Psychologie
20
X
X
Chod podniku
X
20
X
Hospodářské výpočty
X
X
10
Odborné předměty - výběrové
Bankovnictví
X
10
X
 
Počet hodin celkem
220
220
210

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz