Aktuálně

Karlštejn 2016

Žáci několika tříd se zúčastnili poznávacího zájezdu na jeden z nejznámějších hradů naší země. Po loňské prohlídce Národního technického muzea v Praze škola přistoupila k návštěvě hradu Karlštejn a připomenula tím žákům výročí 700.let od narození Karla IV.
Fotografie naleznete v sekci fotogalerie.

Maturitní zkouška - opravné a náhradní termíny

Praktická část se bude konat ve dnech 7. a 8. 9. 2016 v učebně č. 9.

Opravné a náhradní termíny maturitní zkoušky se budou konat dne 13. 9. 2016 od 7.45.
Podrobný rozpis zde pro nástavbové studium a zde pro pro třídu SP4.

Závěrečná zkouška - opravný termín

Opravný termín závěrečných zkoušek se bude konat:
písemná zkouška - 14. 9. 2016 od 7.45
ústní zkouška - 22. 9. 2016 od 7:45

Informace k zahájení nového školního roku

  • 1. ročník

Žáci přijdou ve čtvrtek 1. září 2016 v 7.45 hodin do hlavní budovy školy v ulici 28. října 607. V přidělených učebnách se jim budou věnovat třídní učitelé do 9.20 hodin. V průběhu těchto dvou vyučovacích hodin budou seznámeni se školním řádem, rozvrhem hodin a obecně systémem studia ve škole. V 9.30 se v doprovodu učitele odborného výcviku přesunou na pracoviště odborného výcviku. Zde se dozvědí vše potřebné o organizaci odborného výcviku. Předpokládané ukončení výuky v 11.00 hodin.

  • 2. ročník

Žáci přijdou ve čtvrtek 1. září 2016 v 10.00 hodin do hlavní budovy školy.

  • 3. ročník

Žáci přijdou 1. září 2016 v 7.45 hodin na odborný výcvik.

Informace pro dálkovou nástavbu školní rok 2016-2017
Rozvrh hodin - zde.
Termíny konzultací - zde.

Skvělé výsledky žáků u  závěrečné zkoušky
V letošním školním roce dosáhli vynikajících výsledků u závěrečné zkoušky žáci učebních oborů. Zkouška skládající se ze tří částí – písemné, praktické a ústní probíhala dle jednotného zadání, které je obdobou státní části maturitní zkoušky.

Zkoušky konalo 56 žáků. 52 žáků bylo úspěšných z toho 17 prospělo s vyznamenáním a 8 žáků se samými jedničkami.
Děkuji pedagogům, kteří se podíleli na jejich přípravě.  Blahopřeji všem úspěšným.

Mgr. Jiří Malý, ředitel školy

Předání výučních listů
V příjemné, slavnostní atmosféře proběhlo v pátek 24. 6. 2016 v obřadní síni semilské radnice předání výučních listů.
IMG 7771 1
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Náš student postavil hrad Trosky z vlnité lepenky
Student Integrované střední školy Semily Jan Nosek se zapojil do projektu Stavby z vlnité lepenky a vytvořil z ekologického obalového materiálu hrad Trosky. Tématem 10. ročníku soutěže, určené středním stavebním školám, je „Národní kulturní památka“. Deset staveb, mezi kterými je model Jana Noska postoupilo do pražského finále. Vítěze vybere odborná porota 15. června 2016.

Závěr studia maturitních ročníků
Dne 3. června proběhlo v obřadní síni semilské radnice slavnostní předání maturitních vysvědčení. Snímky si můžete prohlédnout v sekci fotogalerie.
Přejeme všem absolventům mnoho štěstí a úspěchů v dalších působištích.
IMG 2502 m

Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v září 2016, musí podat ve škole vyplněnou přihlášku nejpozději 27.6.2016.

Předání maturitních vysvědčení 2016
3. června od 12:00 proběhne v obřadní síni Městského úřadu v Semilech slavnostní předání maturitních vysvědčení.
(Zúčastnit se této významné akce ve společenském oblečení by mělo být samozřejmostí).

Nabídka práce v mezinárodní firmě Devro, s. r. o., Jilemnice
Žáci třetích ročníků se setkali s personalistkou této firmy. Seznámila je s jejich výrobním programem – výrobou umělých střev. Zásobují výrobce uzenin po celém světě. V závodě v Hrabačově v současnosti zaměstnávají přes 1 000 pracovníků různých profesí v nepřetržitém provoze. Na volná pracovní místa potřebují pracovité, spolehlivé, pečlivé, manuálně zručné, fyzicky zdatné, samostatné mladé lidi, kteří mají aktivní přístup k práci. Největší zájem mají o elektrikáře, které seznámil pan Paldus, vedoucí těchto odborníků, během prezentace s činností v celém podniku. Zajímavé pro mladé lidi byly i částky nástupních platů.

devro m

Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na maturitní obory Podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, zednické práce, pečovatelské služby. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 13. června 2016.

Počet volných míst v 3. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 11
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 6

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 5
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 8
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 7
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 8
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 8
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 7
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 9

Letak All11 m Letak All2 m

Zajímavé články.

V minulých dnech byly otištěny zajímavé články, které by mohly pomoci při rozhodování o výběru středoškolského vzdělání:
IDNES ("S výučním listem vydělávají jako manažeři. Na trhu chybějí řemeslníci.")
NOVINKY ("Práce rukama se opět blíží ceně zlata.")

Testování čtenářské gramotnosti na naší škole
Žáci prvních ročníků oborů provozní služby, tesař, truhlář, elektrikář, zedník, instalatér a klempíř absolvovali v počítačových učebnách test čtenářské gramotnosti. Česká školní inspekce zjišťuje schopnosti a dovednosti středoškoláků při práci s texty. Výsledky se velice brzy zpřístupní žákům, škole, ale budou i podkladem pro porovnání kvalit českých žáků se světem.

ctenar gram m

Praktická maturitní zkouška oboru podnikání

Během posledního týdně naši maturanti z denní i dálkové formy studia řešili úkoly z chodu firmy.
Po dva dny „fungovali“ v různých pozicích ve fiktivní firmě – účtovali v programu Pohoda, dobře zvládali i daňovou evidenci firmy. Jako marketingoví odborníci zjišťovali zájem zákazníků, propagovali výrobky, stali se personalisty – počítali potřebu zaměstnanců podle výrobního programu, přijímali a propouštěli zaměstnance, uzavírali kupní smlouvy s obchodními partnery, urgovali dodávky materiálu, upomínali neplatící odběratele, psali zprávy ze služebních cest, připravovali školení, jednání valné hromady atd.
Ústní maturitní zkoušky budou probíhat v učebně č. 14 od 23. do 27. května 2016.
Držíme všem palce!

mat 2ns 1 m mat 3nd 1 m mat 3nd 2 m

Podrobný rozpis maturitní zkoušky 2016

  2NS     3ND     4SP  

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na maturitní obory Podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, zednické práce, pečovatelské služby. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 13. května 2016.

Počet volných míst v 2. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 11
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 12

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 5
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 8
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 7
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 8
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 8
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 7
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 9

Při rozhodování je možná důležité vzít v potaz i dnešní situaci - viz. článek:
http://finance.idnes.cz/remeslnici-mzdy-nabidka-firem-d2v-/podnikani.aspx?c=A160509_182258_podnikani_kho
http://www.novinky.cz/kariera/403352-prace-rukama-se-opet-blizi-cene-zlata.html 

Preventivní program při výchově mládeže na ISŠ Semily ve školním roce 2015/2016
Program začal návštěvami vybraných soudních přelíčení z oblasti trestního práva. Žáci 1. a 2. ročníku zjistili, jaká je atmosféra během soudního přelíčení. Byli svědky toho, jak obžalovaní byli přivezeni v poutech z vazební věznice. Pochopili, že křivé svědectví se nevyplácí, neboť je také trestným činem. Že není záviděníhodná ani pozice poškozených, natož pachatelů.  Tento zážitek byl pro mnohé dostatečným poučením, jak se raději vyvarovat nezákonného jednání. Velice se osvědčily besedy se soudci a státními zástupci ihned po hlavních líčeních v soudní síni. Paní doktorka Behenská a pan doktor Fišer odpovídali na dotazy žáků, vysvětlovali bližší okolnosti případů.

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz